10 rokov v EÚ

BH1A9862

Slovensko je členom EÚ už 10 rokov – a nič

Súhlasím s mnohými ľuďmi, ktorí mi hovoria, že ich očakávania z členstva v únii sa nesplnili; že očakávali rýchlejšie zvýšenie svojej životnej úrovne a najmä vyrovnávanie platov k priemeru v úniu; že očakávali väčšiu zamestnanosť a prepojenie európskej politiky s reálnymi problémami bežných ľudí; ľudia očakávali od politikov v európskych štruktúrach dôraznejšiu obhajobu slovenských záujmov a nielen pritakávanie a servilný postoj silným.

Túto skepsu z európskej politiky chcem zmeniť a zlepšiť. V Bruseli to chce nový vietor, poriadne poupratovať a nanovo nastaviť podmienky fungovania únie, aby hlas Slovenska a aj váš hlas bolo počuť. Preto chcem byť slovenských a vašim hlasom v Bruseli, čo sa o väčšine súčasných europoslancoch nedá povedať.

Považujem sa za inteligentného a slušného človeka, zodpovedného a priameho politika, ale som súčasne aj otvorený a principiálny, preto budem aj na tejto stránke kritizovať pretvárku, obojakosť, pokrytectvo, farizejstvo a neúprimnosť iných kandidátov a strán, ale aj systému. Nie kvôli sebe, ale kvôli vám, ľuďom, ktorých politici aj médiá tak často zavádzajú a zvádzajú.

 

Ide o veľa

Aj v týchto pre Slovensko aj Európu dôležitých voľbách – skutočne ide o veľa a budúce smerovanie únie – mnohí opäť len sľubujú, tvária sa ako svätí za dedinou, zrazu sú všetci veľkými Slovákmi, ale pre Slovensko vo svojej politike nepreložili ani slamu, nájdu sa mnohí, ktorí dokonca Slovensku škodili a dnes by chceli našu vlasť zastupovať v Európskom parlamente!

Chcú vraj v Bruseli presadiť pre Slovensko viac, ale ich materské strany buď rozpredali Slovensko cudzincom (všetky strany združené vo frakcii EPP – “ľudovci”), alebo sa podieľajú na rozvrate tradičných európskych hodnôt (PES – socialisti a ALDE – liberáli). Na rozdiel od nich ako presvedčený a zodpovedný vlastenec kandidujem s programom dôslednej obhajoby Slovenska a životných potrieb Slovákov. Nebojím sa hovoriť pravdu, aj keď bolí a som vyzbrojený silnými argumentmi, faktami a skúsenou rétorikou, ktorú ste mohli zažiť a vidieť. Verím v zdravý rozum Slovákov a správne rozhodnutie 24. mája. Držím vám palce!

 

Doterajšiemu vedeniu Európskej únie je načase vystaviť účet

Mainstreamové obrie frakcie, ktoré sa stále striedajú pri moci (EPP, PES a ALDE) priviedli Európu do krízy a ich jediným riešením sú požiadavky na stále väčšie odovzdávanie kompetencií a ešte väčšiu koncentráciu moci. S týmto centristickým riešením nesúhlasím ani ja, ani SNS, ani mnohí ľudia v Európe. Preto rastie vplyv vlasteneckých strán, ktoré chcú Európu a úniu obrodiť a zmeniť na fungujúcu, spolupracujúcu a slobodnejšiu Európu národov. Budem otvorene kritizovať byrokratické pomery v únii, mocenské správanie a požadovať podriadenie sa demokratickej kontrole ľudí.