Desatoro SNS

PROGRAMOVÉ  DESATORO  

Ak chcete…

  1. Reformu inštitúcií; ľudsko-právnej agendy a obmedzenie zásahov Európskeho súdu pre ľudské práva do národných kompetencií demokratizáciu riadenia; efektívnu správu  EÚ a rovnoprávnu participáciu národných parlamentov pri tvorbe a prijímaní pravidiel; primeranú účasť  pracovníkov zo Slovenska v riadiacich pozíciách únie
  2. Zladiť sociálne systémy a vyrovnať reálnu životnú úroveň postkomunistických štátov s priemerom západných štátov únie
  3. Zrušiť plány na zmenu volebného systému z národných kandidátok na celoeurópske strany do Európskeho parlamentu a centralizáciu EÚ na Spojené štáty európske
  4. Dodržiavať všetky medzinárodné a mierové zmluvy po prvej a druhej svetovej vojne, ekonomické pravidlá a sankcionovanie vinníkov
  5. Posilniť právo veta a právomoci členských štátov; politickú zvrchovanosť, názorovú a kultúrnu rozmanitosť  a hospodársku sebestačnosť členských štátov
  6. Eliminovať narastajúci vplyv nadnárodných, globalizáciou prepojených korporácií na politiku únie, jej špičky a neproduktívne regulácie
  7. Udržať národnú zvrchovanosť nad prírodnými zdrojmi, lesmi, ornou pôdou a zásobami pitnej vody
  8. Zastaviť diskrimináciu v poľnohospodárskej politike  a neprehľadné politiky v prideľovaní grantovv prospech efektívnosti a najvyššej miery užitočnosti;   implementáciu ideológie  multikulturalizmu a nekontrolované  prisťahovalectvo z tretích štátov
  9. Zaviesť inštitút minimálnej priemernej európskej ceny práce (mzdy); nový princíp blokovania európskej legislatívy skupinou národných parlamentov proti návrhom poškodzujúcich niektoré štáty na úkor iných s prihliadnutím na menšie štáty; zjednocovať cenu práce v  rámci jednotlivých odvetví medzi štátmi; úplné zrušenie daňových rajov v EÚ
  10. Uznať, ochraňovať a podporovať – rodinu, založenú na spolužití muža a ženy,    zdravý psychický vývoj detí a mládeže; tradičné kresťanské hodnoty

 

…  tak ste nespokojní so stavom v EÚ

a  podporujete moje identické požiadavky na reformy EÚ !

Váš slovenský kandidát na europoslanca

2). Rafael Rafaj, Mgr., 54, riaditeľ, mediálny poradca, Bratislava

Voľte stranu číslo 26 – Slovenská národná strana