Duray ocenil dobrý úmysel Rafaja a Slotu

Poslanci parlamentného výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien sa zhodli v podpore návrhu zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov.

BRATISLAVA 26. apríla (WEBNOVINY) – Poslanci parlamentného výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien sa zhodli v podpore návrhu zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov z dielne Rafaela Rafaja (SNS) v pléne. Vzhľadom na viaceré pripomienky, ktorými sa po rokovaní predkladateľov s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) a Sociálnou poisťovňou (SP) zmenil, však k nemu na výbore neprijali platné uznesenie.

„Ak by zákon parlament schválil, slúžil by dobrej veci,“ povedal spravodajca materiálu Miklós Duray (SMK) s tým, že duch zákona podporuje, vidí však legislatívno-technické problémy. „Je to milé, je to symbolické,“ konštatoval František Mikloško (KDH), avšak poukázal na nedoriešené odškodnenie ľudí, ktorí prešli pracovnými tábormi či gulagmi v zahraničí a tiež na to, že nepozná nové znenie návrhu po zapracovaní pripomienok. Rafaj totiž poslancov informoval, že na pondelkovom rokovaní na MPSVaR a SP dospeli ku konsenzu, ktorý však znamená iba formálno-technické zmeny, ktoré charakter návrhu nemenia, len ho zosúlaďujú s platnou legislatívou. „Dosiahli sme prijateľný kompromis, duch zákona zostal zachovaný. Zákon rieši špecifickú formu diskriminácie na trhu práce a znevýhodnenia vo výške dôchodkov ľudí, ktorí boli politickými väzňami a následne sa dostali na nižšiu spoločenskú alebo pracovnú úroveň ako pôvodne mali a bol im vypočítaný aj nižší dôchodok. Doterajšie rehabilitácie túto znevýhodnenosť v sociálnej sfére nezohľadňovali,“ povedal Rafaj pre SITA.

Podľa konsenzuálneho návrhu by mali politickí väzni dostať k dôchodku štátnu sociálnu dávku vo výške 60 korún za každý mesiac strávený vo väzení na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989, pričom na návrh SP sa bude dávka valorizovať. Vdove by prináležalo 60 a sirote 40 percent z tejto sumy. O dávku bude treba požiadať. V prípade schválenia by mal byť zákon účinný od 1. januára 2008.

SITA, In: http://www.24hod.sk/diskusia-29994-duray-ocenil-dobry-umysel-slotu-a-rafaja.html