EÚ je len akciovka

EÚ JE LEN AKCIOVKA,  TY SI AKCIONÁR !

Ľudia aj obce, inštitúcie, firmy očakávajú „pomoc od Bruselu“. Chce to však zmenu pohľadu: nie pomoc, ale povinnosť Bruselu vyrovnávať rozdiely. Aj tie, ktoré nás diskriminujú na Slovensku ako ekonomicky druhoradých občanov so zlomkom k priemeru platov v únii. Načo by sme potom únii zverili mnohé kompetencie? My (Slováci, „európski“ občania, ale najmä národné štáty ako členské krajiny únie) sme hlavní akcionári a Európska komisia a Európsky parlament sú len „predstavenstvo“ našej spoločnej firmy. To my, akcionári, máme právo žiadať výsledky. Ak sa nedostavujú (10 rokov je Slovensko v únii), potom sú načase reformy a zmena politického manažmentu, ktorý si chce po májových voľbách vziať ešte viac kompetencií a moci do svojich rúk a majeti akcionárov. Dovolíme im to? Osobne to vidím na totálnu rekonštrukciu EÚ, zmenu pomerov aj prístupov, priorít, politiky, na zmenu centristickej koncepcie na Európu národov, aby hlas akcionárov bolo reálne počuť, na zásadné reformy a na väčšiu kontrolu únie akcionármi, ktorí si môžu svoje akcie, pokiaľ budú stratové, dokonca vziať aj späť.

Rozmýšľaj koho volíš,  koho a čo svojou voľbou posilníš!

Či manažment únie, alebo svoje záujmy.

Potom sa rozhodni a konaj! Ty si predsa akcionár !

Voľ reformu EÚ! Voľ SNS, daj svoj hlas Rafaelovi Rafajovi!