Kto je Rafael Rafaj?

BH1A9862

Politik

Vo vrcholovej politike som mal krátke, ale intenzívne obdobie, vďaka svojej aktivite a pracovitosti. V parlamente som pôsobil päť a pol roka (júl 2006 až február 2012). Vyhodnotili ma ako najaktívnejšieho poslanca vládnej koalície. Predložil som viac ako dve desiatky zákonov a inicioval niekoľko významných deklarácií (uznesení) NR SR, napríklad k nemennosti benešových dekrétov, či k štatútu Kosova. Kolegovia ma dvakrát zvolili za predsedu poslaneckého klubu, bol som aj podpredsedom Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Členom SNS som od roku 1990, v roku 2010 som sa stal podpredsedom a v roku 2012 prvým podpredsedom SNS. Môj záujem o politiku podnietil životný príbeh otca, ktorého komunisti odsúdili ako politického väzňa v 70. rokoch 20. storočia za kritiku režimu a formovanie požiadaviek na samostatnú zvrchovanú Slovenskú republiku začiatkom roka 1990.

Kandidát

Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandidujem z 2. miesta na kandidátke SNS, ktorá má číslo 26. V Národnej rade SR som nadobudol kompetencie a skúsenosti so zahraničnou politikou ako člen Výboru pre európske záležitosti, delegácie Medziparlamentnej únie a predseda skupiny priateľstva MPÚ s USA a Kanadou, Stálej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy či naposledy ako analytik pre európsku politickú nadáciu MELD v Bruseli. Mojou prioritou je reforma únie, jej odbyrokratizovanie a dôsledná obhajoba slovenských národno-štátnych záujmov. Chcem aj na pôde EP presadzovať môj pôvodný návrh na európsku priemernú cenu práce, ktorou chcem odstrániť diskrimináciu v platoch Slovákov. Som pomerne dobre vyzbrojený aj na boj s ideológiou multikulturalizmu, ktorá rozvracia nielen európske národy, ale aj európsku kultúru a kresťanský a antický hodnotový systém.

Filozof a publicista

Som absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hľadanie zmyslu života, trvalých hodnôt, skúmanie poznania, vrátane alternatívnych názorov a smerov a poslania človeka, národa a ľudstva sú trvalou súčasťou môjho ja. To sa skladá z vedomia ľudskej duchovnej bytosti, roduverného Slováka, kresťana, Európana a božieho stvorenia, ktoré vyznáva základnú ideu: “Ži a nechaj žiť v úcte, rešpekte a pokore pri poznávaní a realizovaní sa vo svete.” Náročnosť a skúmanie sa premietli aj do mojej diplomovej práce o ezoterickej tlači na Slovensku a v Čechách, ktorá bola pilotným projektom. V súčasnosti pripravujem vydanie svojej druhej knihy o skrytých významoch slovenskej hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska.

Zdravo žijúci

Ako nadšenec zdravého životného štýlu som presvedčený etický dlhoročný vegetarián, ktorý sa rozhodol nejesť mäso a nemal s tým od okamihu rozhodnutia nijaký problém, ani pochybnosti o správnosti rozhodnutia. Vidím, že veľa ľudí sa snaží zdravo žiť, že skúmajú kvalitu a obsah toho, čo konzumujú. Ja si prevažne varím sám a najmä, ak mám aj pre koho, lebo je to skôr môj relax ako závislosť. Venujem sa alternatívnej liečbe, zbieram liečivé bylinky, mixujem čaje a skúmam alternatívne názory na duchovný a energetický systémom človeka. V budúcnosti by som vám chcel v tejto oblasti poskytovať rady, pokiaľ bude záujem.

Zanietený vlastenec

Byť vlastencom, prežívať emócie a lásku k vlasti je podľa mňa úplne prirodzené. Mnohí tento boží dar vrúcneho vzťahu k svojej domovine, kultúre, jazyku a histórii zaznávajú. Ja som presvedčený o tom, že túto identitu človek nemôže preskočiť ako spoločnosť nemôže preskočiť vývojové štádium. Nadchýnam sa slovenskou históriou a najmä zvláštnym spôsobom prežitia nášho národa v dejinách, jeho životnou múdrosťou, ľudovými zvykmi, úžasným a pestrým folklórom, tradíciami, ľudovou slovesnosťou i životnou filozofiou. Bol som jeden z prvých absolventov Letnej školy ľudovej kultúry v Zaježovej.

Športovec a jogín

Šport a aktivita patria v mojom živote ku každodennému rytmu. Deň začínam jogou, dýchacími cvičeniami, meditáciou a modlitbami. Hoci som sa nevyprofiloval profesionálne pre nijakú disciplínu, potešenie nájdem v mnohých športoch. Som viac na individuálne športy ako kolektívne. Plávanie, beh a najmä lyžovanie je mojou vášňou. Najnovšie, aj vďaka zamestnaniu, skúšam curling. Náročný deň sa opäť snažím zakončiť cvikmi, na pravidelné cvičenie päť Tibeťanov nedám dopustiť. Oddych a inšpiráciu nachádzam v prírode, či už pri prechádzkach alebo túrach.

Obdivovateľ kultúry

Kultúrou žijem nielen pasívne ale aj aktívne ako básnik, tvorca rôznych textov a publicista. Od malička mám vzťah k slovenčine, písanému, hovorenému a spievaného slovu. Najskôr to boli knihy, potom ľudová hudba a tvorivosť. Môžete ma pravidelne stretnúť najmä v Slovenskom národnom divadle na premiérach činohry a opery. V NR SR som pôsobil ako podpredseda výboru pre kultúru a médiá.