KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA MIGRAČNÚ KATASTROFU?

Eurohujeri sa vyžívajú v krízovom stave, teraz kvôli utečeneckým vlnám z Lýbie dokonca vyhlásili „utečeneckú krízu“ a aj „humanitárnu operáciu“! A tak sa pýtam, kto je zodpovedný za túto krízu, za masívnu migráciu z brehov Lýbie do Európy? Obývam sa, že sa nedočkáme pravdivej odpovede, tak ako sme sa nedozvedeli pravdu o tom, kto spôsobil krízu finančnú. Kto je teda zodpovedný za masívnu migráciu z Lýbie? Určite aj tí, ktorí zvrhli a zabili zlého „diktátora“ Kaddáfiho (počas ktorého vlády Lýbia fungovala a prosperovala), vyvolali a podporili revolučnú „arabskú jar“, destabilizovali Sýriu, podporili islamistov… a aj EÚ svojou multi-kulti ideológiou otvorenej náruče pre migrantov, hoci v samotnej únii sú milióny nezamestnaných, najmä mladých ľudí a po 50-ke, Slovensko má 370 tisíc ľudí bez práce, 700 tisíc ľudí na hranici chudoby a možno 200 tisíc neintegrovaných Cigánov. My si najskôr musíme vyriešiť svoje problémy, nie riešiť problémy (post)koloniálnych krajín. Tie, keď profitovali z kolónií sa tiež nedelili so suchozemcami… Eurohujeri „vedia“ riešiť iba následky, škoda že nevidia príčiny svojej vlastnej politiky, resp. aj politiky USA na Blízkom Východe. V TV ukazovali utečenca, ktorý sa „uchytil“. Viete, kde „pracuje“? Nerobí v továrni, neumýva riad v reštaurácii, nezametá chodníky, ani nevykladá vagóny či lode… „Pracuje“ v nejakej nadácii na pomoc migrantom… Takto vyzerá prínos migrantov pre starnúcu Európu… Eurohujeri z Komisie aj parlamentu namiesto svojej rezignácie, zbavenia sa protinárodnej a protieurópskej ideológie a ultraliberálnej migračnej politiky by chceli ešte aj určovať kvóty na prijatie migrantov do celej únie, vrátane Slovenska?! Nech zabudnú! Keď nie sú sankcie, tak sú kvóty a regulácie. Rovnoprávnosť v únii je klam. Stačí sa pozrieť na diskriminačnú poľnohospodársku politiku. Problémy by si mali konečne vyjesť tí, ktorí ich spôsobujú a tie si musí vyriešiť sama u seba aj Afrika, aj arabský svet, namiesto novej kolonizácie Európy. Prečo neotvára náruč svojim bratom napríklad Saudská Arábia?! Na začiatku si eurohujerskí politici vytvorili z migrácie politický biznis, ľudskoprávnu agendu a teraz si z následkov takejto politiky robia veľký nelegálny biznis najmä priekupníci a organizovaný zločin. Únia už stratila schopnosť rozlišovať, kto je skutočný utečenec a kto je ekonomicko-sociálny špekulant. Asi im už svitlo, že takto naplnené vrece Európa nedokáže stráviť. Zrejme im ale ešte nedocvaklo, že po prvýkrát verejne dochádza k podpore organizovanému zločinu (pašovania ľudí) vedením EÚ, na čo zvolávajú dokonca aj európsky samit. Toto je už zvrhlosť nad zvrhlosť, najmä ak sa zakrýva falošným humanizmom. Bruselská byrokratická mašinéria spôsobila požiar, na ktorého hasenie si povoláva šéfov národných štátov. Obávam sa, že v tomto plameni multikulturalizmu nakoniec zhorí nielen podstata Európy, ale aj my všetci. Je načase vyvodiť zodpovednosť a zaviesť reguláciu eurohujerov aj s ich multi-kulti ideológiou rozvratu pôvodnej Európy národov. Pýtate sa prečo? Lebo sčasti už vinníci priznávajú farbu. Ale len tak ako sa plazivo a pomalým pochodom inštitúciami rozbujnela ideológia multi-multi. Ideologicky zadubení ľudia sa nemenia. Vraj ak multikulturalizmus zlyhal, musíme byť ešte tolerantnejší. Zdá sa, že v politickom svete platí zákon zachovania ideológie. To znamená, že ideológie nezanikajú, len sa premieňajú na iné, stráviteľnejšie, aktuálnejšie formy. Tak ako sa z komunistov transformovali sociálni demokrati, tak sa snaží multikulturalizmus transformovať na akýsi tolerantizmus. Udri alebo prašti, aký je v tom rozdiel? A horí? – Nevadí, musíme byť tolerantní, prilejme ešte viac oleja. Do pekla s týmto multikulturalizmom! Vlastne aj tam vládne oheň.