Moje priority

Voľby do EP – čo chcem zmeniť a ako ďalej s EÚ?

Vaše otázky – moje odpovede

Európska únia je v kríze, aby mohla ďalej slúžiť ľuďom sú nevyhnutné zmeny a reformy. Slovenská národná strana, za ktorú kandidujem do volieb do Európskeho parlamentu, sa považuje za euroreformnú stranu. Čo to znamená? Uvedomujeme si výhody členstva, ale súčasne vidíme aj negatíva, nedostatočné mechanizmy občianskej kontroly nad európskymi inštitúciami, neprimerané angažovanie sa do národných a vnútroštátnych kompetencií, zneužívanie agendy ľudských práv na politický tlak na suverénne štáty, priveľa regulácií, nariadení a smerníc, čoraz intenzívnejšie tendencie EP hodnotiť politickú situáciu  a stav demokracie v jednotlivých členských štátoch. Preto odmietame posilňovanie moci a ďalší prenos kompetencií na Brusel. Chceme zníženie byrokracie, rešpektovanie národných záujmov a poľudštenie úradníckej politiky EÚ.

Ak si chcete otestovať svoje postoje k EÚ, pozri Otestuj si svoje postoje k EÚ

Prečo voliť?  

● lebo NEJDE LEN O ÚNIU, ALE IDE O SLOVENSKO a slovenské záujmy v únii!
● aby bolo nahlas počuť slovenské požiadavky v Brusely a Štrasburgu
● lebo Európsky parlament je jediným voleným orgánom ľuďmi v byrokratickej mašinérii EÚ
● pretože až štvrtina zákonov schvaľovaných v Národnej rade SR prišla z EÚ
● pretože je tu šanca zmeniť hluchú byrokratickú centrálu na silnejší hlas národných štátov
● lebo ide o nemenné rozhodnutie na päť rokov a EP má významné legislatívne a rozpočtové právomoci ovplyvňujúce náš život
● ak by ľudia nezmenili pomer síl v prospech euroreformných strán, tak EÚ pôjde k superštátu, k totálnej centralizácii moci, byrokracie a direktívneho riadenia, kde hlas Slovenska už nebude počuť
● ak by sa to centralistom podarilo, tak v roku 2014 boli posledné slobodné voľby na národnej úrovni, pretože v roku 2019 by sa už volili len celoeurópske strany, kde vplyv Slovákov bude nepatrný
 
Čo chcem zmeniť?

● komplexnú inštitucionálnu a organizačnú reformu orgánov EÚ
● sprísniť politickú zodpovednosť EP a zaviesť demokratické skladanie účtov občanom
● zastaviť centralizáciu moci a smerovanie únie k „superštátu“ Spojených štátov európskych
● posilniť nástroje demokratickej kontroly nad činnosťou Európskeho parlamentu
● zvýšiť kontrolnú funkciu EP nad väčšinou európskych inštitúcií a nasmerovanie vyšetrovacích výborov parlamentu najmä na kontrolu inštitúcií a orgánov EÚ
● zakotviť nástroje, ktoré by posilnili politickú väzbu Parlamentu s občanmi aj v priebehu päťročného mandátu tak, aby boli predmetom verejnej aj odbornej diskusie
● zaviesť možnosť rozpustenia EP a vypísanie predčasných volieb do EP automatickým naviazaním na odmietnutie návrhov zmien zmlúv EÚ občanmi istého počtu členských štátov (vykonateľnosť cez doplnok k čl. 48, ods.5 Zmluvy o EÚ)
● dosiahnuť väčšiu koordináciu europoslancov domovským štátom (napr. cez spoločné výbory v národnom parlamente, či Radu vlády pre EP zloženú zo všetkých slovenských  europoslancov na koordináciu spoločného postupu vo veci presadzovania národno-štátnych a aj ekonomických záujmov Slovenska na pôde EP
● zrušiť daňové raje v EÚ
● citlivejšie zohľadniť odlišné situácie a podmienky ľudí v rôznych štátoch pri nariadeniach Európskej komisie
● zakázať pôsobenie a vplyv neomarxistickej ideológie multikulturalizmu na rozhodnutia orgánov únie
● do systému rozhodovania vrátiť systém národného veta
 
SNS – jediný slovenský hlas v Bruseli
Voľte SLOVENSKÝCH poslancov