Multikulturalizmus je ako multivitamínový džús, neviete, čo pijete

15. apríla 2009 (TASR) – Ako ovocný nápoj vníma multikulturalizmus predseda
poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj. “Multikulturalizmus je ako multivitamínový
džús. Má veľa ovocia, ale neviete, aké pijete,” vyhlásil na záver prvého rokovacieho
dňa 35. schôdze Národnej rady SR, keď poslanci diskutovali o novele zákona o štátnom
jazyku.

RAFAJ oponoval členke SMK Ágnes Biró, podľa ktorej v EÚ nie sú podobné riešenia
obvyklé, ako navrhuje rezort kultúry v tejto novele. “Vo Francúzsku a Španielsku
je zavedená regulácia jazyka. Vo Švédsku, Nórsku a Dánsku je starostlivosť o jazyk
zverená špeciálnym vládnym inštitúciám, tzv. jazykovým radám,” informoval Rafaj. Tiež
zdôraznil, že vo Francúzsku je ktokoľvek, kto použije iný ako francúzsky názov, trestne
stíhaný.

Biró dnes uviedla, že podľa Ústavy SR slovenčina nie je štátnym jazykom…
Návrh novely zákona o štátnom jazyku je podľa nej v rozpore s Európskou chartou
regionálnych a menšinových jazykov a v Európe nie je precedens na podobné znenie
zákona. Biró preto navrhla, aby parlament nepokračoval v prerokovávaní tejto novely.