Národná slávnosť na Devíne

pred_šturom_1

Spolu s ďalšími členmi Slovenskej národnej strany (SNS) vrátane predsedu Krajskej rady SNS Bratislava Petra Tydlitáta sme položili v sobotu 3. mája veniec pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra na hrade Devín v Bratislave. Urobili sme tak pri príležitosti Národnej slávnosti na Devíne. Prezentovala sa aj Mládež SNS, ktorej členovia pod hradom rozdávali pri svojom stánku lízatká. Veľká škoda, že podujatiu neprialo počasie. Organizátori – Matica slovenská a Bratislavský samosprávny kraj slávnosť presunuli kvôli chladu a silnému vetru do Kultúrneho domu v bratislavskej mestskej časti Devín.

Členovia SNS napriek tomu vyšliapali cestu hore na hrad. Pred skupinkou vytrvalcov som napokon predniesol krátky príhovor, v ktorom som zhodnotil význam Ľudovíta Štúra vo svojej dobe, ako aj jeho odkaz pre budúce generácie. Veniec SNS pri pamätnej tabuli tohto významného slovenského dejateľa visí ako jediný.

Národná slávnosť na Devíne 2014 bola venovaná ukončeniu roka sv. Cyrila a Metoda a blížiacemu sa 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Práve na Devíne , tomto historicky významnom mieste Slovenska, v apríli v roku 1836 štúrovci prijali svoje nové, rýdzo slovanské krstné mená.