Nezmyselných z EÚ

Čo nám predpísal Brusel?

Vyhrať boj s ekonomickou krízou sa pokúšali viacerí. Brusel razil vlastnú cestu. V roku 2013 priniesol niekoľko absurdných, ale aj prekvapivých nariadení, ktorými sa snažil vyriešiť problémy všetkých členských štátov. Bohužiaľ, nie všetko dopadlo ako zamýšľali. Tu je len desať vybraných príkazov, ktoré viac vzbudia údiv ako úľavu.

Pri niektorých nariadeniach musel Brusel asi dlho rozmýšľať. Z regulácií zameraných na podporu podnikateľského prostredia, na ochranu zákazníkov alebo oživenia konkurencie, sa dnes stáva len byrokratický chaos nerozumných rozhodnutí.

 

TOP zaujímavých nariadení Európskej únie:

1. Zákaz nosenia podpätkov a šperkov pre kaderníčky
V záujme zlepšenia pracovných podmienok už nebudú kaderníčky pri práci nosiť topánky s podpätkami, šperky a hodinky. Podľa návrhu budú musieť kaderníčky povinne nosiť topánky s rovnou protišmykovou podrážkou. Ukladá sa povinnosť chrániť kožu a dýchacie ústrojenstvo a vytvoriť dostatočný priestor a vetranie pre kaderníčky, ktoré pracujú s chemickými látkami.  Návrh má viesť k výhodám pre zamestnávateľov, ktorí vraj môžu očakávať nižšiu absenciu na pracoviskách a nižšiu fluktuáciu. V skutočnosti sa však zvýšia náklady firiem.

2. Obmedzenie príkonu vysávačov
Európska únia chce pomôcť spotrebiteľom ušetriť elektrickú energiu, a to tak, že zakáže vysávače s vyšším príkonom. Podľa výpočtov Európskej únie je dnes priemerný príkon nakupovaných vysávačov 1800 W. Od septembra 2014 to bude 1600 W a od septembra 2017 dokonca len 900 W. Ide tak o veľmi výrazné obmedzenie. Vysávač si tak kúpite za rovnakú cenu, ale s nižším výkonom. Takto sa ale obmedzuje sloboda zákazníka.

3. Zmena nariadenia o obchodných normách pre olivový olej
Európska únia našla problém aj v súčasnom servírovaní olivového oleja v reštauráciách. Ten býva zvyčajne podávaný v otvorených nádobách, kde podľa EÚ hrozí riziko, že zákazník nedostane olej takej kvality, za akú zaplatil. Zákazníci by tak mali byť chránení pred podvodmi.

4. Zákaz obrázkov na dojčenskom mlieku
Obal na dojčenskom mlieku už viac nesmie obsahovať obrázky detí, iné obrázky alebo text, ktoré môžu idealizovať takýto prípravok, a tým odradiť matky od kojenia. Namiesto obrázkov detí a zvierat na obaloch dojčenského mlieka bude môcť byť iba ilustračný obrázok výrobku a návod na prípravu. Spotrebitelia tak budú obmedzení vo voľbe a firmy budú mať vyššie náklady.

5. Kompenzácie pre cestujúcich za zdržanie
Nariadenie sa v plnej miere uplatňuje na diaľkové služby (nad 250 km) a v niektorých prípadoch aj na ostatné služby. Európska únia uznáva cestujúcim autobusovou a autokarovou dopravou nové práva. Okrem vrátenia cestovného vám bude musieť dopravca zabezpečiť občerstvenie a prípadne aj ubytovanie.

6. Nárok na dovolenku v prípade ochorenia počas dovolenky
Európsky súdny dvor rozhodol, že nárok na platenú dovolenku musí byť považovaný za dôležitý princíp sociálneho práva EÚ. Účelom platenej dovolenky je umožniť pracujúcemu odpočinúť si a užiť si obdobie oddychu a voľna. Neprítomnosť v dôsledku choroby však je odlišná, keďže táto neprítomnosť slúži pracujúcemu na zotavenie sa z choroby, kvôli ktorej nebol schopný práce. Preto Európsky súdny dvor vydal nariadenie, podľa ktorého majú zamestnanci v prípade choroby počas čerpania dovolenky nárok na mimoriadnu dovolenku.

7. Európske školy
Európska únia financuje tzv. „Európske školy“, na ktorých sú exkluzívne preferované deti rodičov, ktorí pracujú pre inštitúcie EÚ. Deti v Európskych školách získavajú relatívne dosť drahé vzdelanie, pričom vzdelávacie štandardy sú na týchto školách v niektorých oblastiach omnoho vyššie, ako na štandardných školách. To všetko aj za vaše peniaze.

8. Automatické núdzové volanie v prípade nehody pre autá
Od októbra 2015 bude mať každý automobil povinne zabudovaný mechanizmus, ktorý v prípade nehody zašle informácie o nehode záchrannej službe. Tam oznámi miesto a čas nehody, smer cesty a prípadne iné údaje. Podľa odhadov EÚ tento mechanizmus môže zachrániť 2 500 životov ročne.

9. Vplyv klimatických zmien na rovnosť žien
Podľa EÚ ženy robia voľby, ktoré vedú k menšiemu poškodzovaniu životného prostredia, napríklad šoférujú menšie autá, používajú verejnú dopravu a jedia menej mäsa. Ženy tiež horšie znášajú dopady klimatických zmien. Brusel prichádza k poznaniu, že „bez skutočnej rodovej rovnosti nebude existovať ani klimatická spravodlivosť”. Rovnosť príležitostí mužov a žien tiež vraj prispieva k udržateľnému
rozvoju a k ochrane životného prostredia.

10. Obmedzenie používania plastových tašiek
O tomto sa už hovorilo veľa. Áno, Brusel už hľadá svoje spôsoby, ako to vyriešiť. Chce totiž obmedziť používanie plastových tašiek, chrániť životné prostredie a chrániť suroviny. Medzi možnosti zaradili zákaz plastových tašiek, ale aj možnosť zdanenia.