Obhajca Slovákov

Posledný "míting" medzi ľuďmi v mojej Žiline
Nebolo to o presviedčaní, bolo to najmä o zdieľaní pocitov a úcte k ženám. Ženy pri osobnom kontakte vnímajú aj intuíciou a na prvý pohľad vedia, či im hovoríte pravdu.
Podnet na začatie disciplinárneho konania voči poslancovi Bélovi Bugárovi
Asi sa zle učil logiku aj fyziku, lebo je zákon o akcii a reakcii: Bugár zvolal míting, Bugár spieval cudziu hymnu.
166. výročie Mikulášskych žiadostí – opäť sú aktuálne!
V Liptovskom Mikuláši sme si pri pamätníku asi so stovkou vlastencov pripomenuli výročie prvého politického a štátoprávneho dokumentu Slovákov.
Pietna spomienka na generála M. R. Štefánika
30. apríla som chcel spolu s Mládežou SNS oficiálne protestovať proti organizácii mítingu za Hevigu M., obžalovanú z krivej výpovede. Mestská časť nám pluralitné vyjadrenie iného názoru nepovolila, a tak sme sa tam vybrali ako súkromné osoby.
Antiprotest proti mítingu za Malinovú
30. apríla som chcel spolu s Mládežou SNS oficiálne protestovať proti organizácii mítingu za Hevigu M., obžalovanú z krivej výpovede. Mestská časť nám pluralitné vyjadrenie iného názoru nepovolila, a tak sme sa tam vybrali ako súkromné osoby.
Symbolické prekrytie billboardu Jobbiku na Slovensku
1. apríl, Dunajská Streda - Už v NR SR som vystupoval proti exteritoriálnym účinkom maďarského zákona o občianstve a inicioval prísnejšie protiopatrenia.
Rokovanie s Alianciou za rodinu o referende
V apríli som v mojej kancelárii rokoval s predstaviteľmi Aliancie za rodinu o konkrétnej forme spolupráce na petícii...