OBŠTRUKCIE K REFERENDU? OBČANIA SI MOŽU MOC PREVZIAŤ AJ PRIAMO!

Prezident, ombudsmanka, ani ústavný súd by nemali špekulovať a klásť plebicsitu akože údajné a subjektívne zideologizované obštrukcie. So znepokojením som si prečítal výpovede ombudsmanky s náznakmi spochybňovania ústavnosti prípadného referenda v oblasti úpravy manželstva a s ním spojených otázok iniciovaných Alianciou za rodinu len pár dní pred štátnym sviatkom Ústavy SR…

Ústavné orgány by podľa mňa mali rešpektovať vôľu aj iniciatívu občanov rozhodovať o zásadných zmenách a úpravách cez ústavný inštitút priamej demokracie. Ak organizátori z aliancie predložia hárky s podpismi občanov prezidentovi, ten by mal v zmysle svojich sľubov bez špekulácií a obštrukcií plebiscit vypísať. Ako referendum dopadne a či bude úspešné by malo ostať plne v rukách občanov a nie ideologických a politických špekulantov snažiacich sa cez subjektívne právne kľučky a obštrukcie mariť výkon priamej demokracie.
Kabinetné politické posudzovanie a ideologická cenzúra pod pláštikom akože ľudských práv a akože ústavnosti, ktorá je aj tak deravá ako riečica, oberajú skutočných nositeľov moci v štáte – občanov o ich ústavné práva. Skupiny zideologizovaných akademikov a záujmového tretieho sektora hrajúcich sa na vykladačov pravdy a ústavy sa nemôžu nadraďovať nad kolektívny rozum a vôľu občanov-voličov, ktorí jediní majú legitímne právo rozhodovať o všetkom podľa demokratických pravidiel, že väčšina rozhodne.
V súvislosti s iniciatívou Aliancie za rodinu za vypísanie referenda v oblasti ústavnej úpravy manželstva stojí námietka ombudsmanky Dubovcovej o údajnej viazanosti otázok na kresťanské náboženstvo len na jednej nohe, pretože argumenty akože ochrankyne ľudských práv vychádzajú z viazanosti na ideológiu multikulturalizmu a gender ideológiu, čo je podľa Ústavy SR absolútne neprípustné.
Je smutné, ak obmudsmanka Dubovcová trpí politickou farboslepotou, keď vidí a rieši len to, čo je „farebné“. Ak ochrankyňa ľudských práv namieta zásadou rovnakého zaobchádzania, potom by musela žiadať zrušiť jednostranné a diskriminačné zvýhodňovanie a jednostranné privilégiá pre Rómov.
Prisudzovať tradičné morálne a civilizačné zvyklosti a prirodzené právo náboženstvu je sebazničujúcou sebadeštrukciou sprevádzajúcou väčšinu aktivít ideológie multikulturalizmu. Žiadne pravidlá, ani ideologické, ani politické či legislatívne nemôžu byť v rozpore s vôľou občanov a s dvoma prirodzenými biologicko-etickými princípmi – princípom sebazáchovy a princípom sebareprodukcie, tzn. zachovania druhu, rodu a národa. Ak prezident, parlament či ústavný súd nepochopia aká je skutočná vôľa a práva národa, potom občania môžu prevziať moc a výkon v štáte priamo do svojich rúk aj mimo dočasne ustanovené ústavné orgány.