Podnet na začatie disciplinárneho konania voči poslancovi Bélovi Bugárovi

Bugár sa vykrúca, vraj potom spieval aj slovenskú hymnu a vraj sa chcem len zviditeľniť…

Asi sa zle učil logiku aj fyziku, lebo je zákon o akcii a reakcii: Bugár zvolal míting, Bugár spieval cudziu hymnu. Rafaj len reagoval v zmysle zákona na porušenie zákona Bugárom. Zrozumiteľné, nie? Ako bývalý podpredseda NR SR a súčasný poslanec by mal poznať a dodržiavať zákony. Som zvedavý, s akým alibistickým postojom zas príde parlamentný výbor a či poslanecká súdržnosť, kde vrana vrane oko nevykole – bude opäť väčšia ako dbanie na dodržiavanie zákona. Keďže som bol na antiproteste proti mítingu, ktorý zvolal Okrúhly stôl Maďarov práve na Bugárov podnet (30. apríl) – téme sa prirodzene dlhodobo venujem – takže Bugár si musí nájsť iné výhovorky.

Tu je celý text môjho podnetu:

Vážený pán predseda (Mandátového a imunitného výboru NR SR),

v zmysle Zákona NR SR č. 350/1996 O rokovacom poriadku NR SR podávam pre podozrenie z porušenia sľubu poslanca NR SR podnet na začatie disciplinárneho konania proti poslancovi Bélovi Bugárovi za spievanie štátnej hymny Maďarska na záver mítingu organizovaného práve na podnet Bélu Bugára Okrúhlym stolom Maďarov na Slovensku, ktorý sa konal v Bratislave dňa 30. apríla 2013 na Župnom námestí a žiadam Vás, aby ste podnet zaradili na najbližšie rokovanie Imunitného a mandátového výboru NR SR. Žiadam, aby na základe uvedených skutočností Imunitný a mandátový výbor NR SR začal podľa § 135, písmena c) disciplinárne konanie proti poslancovi Bélovi Bugárovi za závažné porušenie sľubu poslanca a udelil mu disciplinárne opatrenie.

Zdôvodnenie

Spievanie alebo hranie štátnej hymny cudzieho štátu na území Slovenskej republiky upravuje Diplomatický protokol, ktorý tento akt predpokladá len pri účasti oficiálnej zahraničnej návštevy, a to až ako druhej v poradí po štátnej hymne SR. Podľa Čl. 8 Ústavy štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú: štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Podľa Čl. 9 (4) štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska. Vzhľadom na slovensko-maďarské vzťahy pôsobí spievanie štátnej hymny Maďarska na území Slovenskej republiky na protestnom mítingu navyše aj provokačne. Poslanec ako verejný činiteľ a zákonodarca má podľa zákona o rokovacom poriadku dbať na dodržiavanie zákonov a ich uvádzanie do života. Svojim konaním Béla Bugár podporil nedodržiavanie zákonov a iných právnych noriem inými občanmi v obzvlášť citlivej záležitosti slovensko-maďarských vzťahov a postojov spoluobčanov maďarskej národnosti k rešpektovaniu zákonov Slovenskej republiky, a to obzvlášť provokujúcim spôsobom na verejnom priestranstve a verejnom zhromaždení.

Vzhľadom na charakter protestu spochybňujúceho postup právneho štátu voči bývalej občianke Slovenskej republiky maďarskej národnosti, ktorá t. č. žije trvale v štáte, ktorého štátna hymna sa spievala, je zrejmé aj nabádanie na imunitu obvinenej z hľadiska jej etnickej príslušnosti, čím spievanie cudzej hymny pôsobí ako pokus o vyňatie časti občanov suverénneho štátu spod pôsobnosti ústavy a jeho zákonov, čo je neprípustné konanie verejného činiteľa Slovenskej republiky.