Rafaj obhajuje zákon o podpore vlastenectva

09.12.2009 TVnoviny – Podľa neho by žiaci začínali školský týždeň počúvaním štátnej hymny a poslanci by pri nástupe do funkcie skladali vlastenecký sľub.

Sľub vernosti by mal povýšiť vstup mladého občana do zväzku so štátom. Vyhlásil to na pôde parlamentu predseda poslaneckého klubu SNS Rafael Rafaj pri obhajobe návrhu zákona o podpore vlastenectva z dielne SNS. Podľa neho by žiaci začínali školský týždeň počúvaním štátnej hymny a poslanci na samosprávnej aj celoštátnej úrovni by pri nástupe do funkcie skladali vlastenecký sľub.

Rafaj zároveň zdôraznil, že opodstatnenosť návrhu vlasteneckého zákona je legitímna a spoločensky aktuálna aj preto, že tak ako v minulosti aj v súčasnosti je Slovensko členom zoskupenia, “kde sa presadzuje akási nová idea európanstva”. To sa podľa neho deje “na úkor národných identít, tak slovenskej, ako aj iných členských krajín EÚ“.

Rafaj tiež pripomenul, že v súvislosti s návrhom zákona odzneli viaceré výhrady a nepravdy. Niektoré sa týkali skladania vlasteneckého sľubu, iné zasa spievania štátnej hymny v školách. “Žiadne spievanie! Odznenie štátnej hymny,” zdôraznil Rafaj.

Poslanec tiež nesúhlasí s tvrdeniami, že SNS chce zákonom prikázať skladanie vlasteneckého sľubu. My neprikazujeme sľub, len upravujeme podmienky, kde a ako by sa mal skladať,” spresnil Rafaj. Podľa zákona by tak mali vlastenecký sľub skladať poslanci na samosprávnej aj celoštátnej úrovni. “Je normálne žiadať od takýchto ľudí lojálnosť,” vyhlásil poslanec.

Návrh zákona z dielne SNS odôvodňuje Rafaj aj tým, že vlastenectvo prehlbuje a udržiava lojalitu občanov voči štátu a to napríklad aj pri povolaniach, ktoré sú potrebné pre jeho fungovanie. “Ako sú vojaci, policajti, ale aj učitelia,” vymenoval Rafaj, ktorý verí, že návrh nájde v pléne dostatočnú podporu.

In: http://m.tvnoviny.sk/bin/mobile/index.php?article_id=531541