Rozpravy v NR SR

Moje vystúpenie k zákonu o používaní jazykov menšín

Pomaďarčovací zákon o používaní jazykov menšín smeruje k deslovakizácii južného Slovenska
Bratislava, 7. apríla 2011 – Národná rada SR posunula do druhého čítania novelu zákona o používaní jazykov menšín, ktorú SNS ostro kritizuje, pretože ide o jasné pomaďarčovanie Slovenska.Podpredseda SNS, predseda Poslaneckého klubu SNS v Národnej rade SR Rafael Rafaj vystúpil v parlamente k tejto novele so zásadným príspevkom:

Prijímanie zákona o štátnom rozpočte

Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, mám tú česť či povinnosť otvoriť rozpravu, ako vidíme, posledného dňa k zákonu roka. Vypočuli sme si už množstvo rečníkov a množstvo rôznych názorov, pričom tá primárna otázka vždy bola, aký je rozpočet a o čom je. Keby som povedal na začiatok, že je o troch grošoch, opozícia, nech mi to kolegovia odpustia, by túto paralelu hneď poňala negativisticky či kvantitatívne, hoci ja mám na mysli predovšetkým ten vnútorný systémovotvorný pohľad presnej tej v duchu rozprávkovej časo-pásmovej pointy, ktorá má svoju prirodzenú kontinuitu v presahu minulosť, prítomnosť, budúcnosť.