Škála postojov k EÚ

Otestuj si svoje postoje k EÚ. Kde sa nachádzaš? 

Škála postojov k Európskej únii

1. euro
idealisti
Idealizuješ si úniu v akejkoľvek situácii? Si stúpencom ideológie multikulturalizmu, gender ideológie alebo politiky centralizácie?. Chceš, aby sa z EÚ vytvorili Spojené štáty európske a únia sa riadila a ovládala ako jeden federálny štát s centrálnou vládou?
 2. euro
optimisti
Vidíš čiastočné problémy, ale stojíš na pozíciách únie, v prípade názorových stretov obhajuješ úniu a súčasné status-quo, si zástancom väčšej centralizácie únie?
 3. euro
realisti
O problémoch v únii hovoríš, ale nemáš odvahu stav zmeniť? Uvedomuješ si rôzne  čiastkové výhody únie a snažíš sa hľadať pragmatické dôvody na pokračovanie  chodu únie, aj keď sa obávaš posilňovania jej kompetencií?
 4. euro
reformisti
Uvedomuješ si najmä ekonomické výhody únie, poukazuješ na problémy, ktorých riešenie vidíš v reformovaní únie? Chceš, aby sa pomery v únii zlepšili? Volil by si model Európy národov s menším vplyvom Bruselu a väčšími kompetenciami národných štátov – to čo sa dá vyriešiť na národnej úrovni ponechať štátov, spoločné problémy riešiť na úrovni únie?
5. euro
skeptici
Otvorene a ostro kritizuješ pomery v únii? Považuješ sa za názorovú opozíciu voči projektu, politickému vedeniu a štýlu EÚ?. Neveríš v úspešnosť a prospešnosť projektu únie najmä v politickom zjednocovaní?
 6. euro
odporcovia
Odmietaš projekt EÚ ako taký? Chcel by si, aby sa únia radšej rozpustila?