Spoločenské aktivity

Bol som, resp. som členom:

1. Združenia slovenských novinárov (1992 – 1999)
2. Zväzu protikomunistického odboja – politickí väzni (ZPKO)
3. skupiny aktivistov za zachovanie pamiatkovej zóny v Rači (1987)
4. Jógovej spoločnosti a ČSZTVaŠ
5. USA International visitor program – Building a civil society (1998)