SR bude bývalým politickým väzňom pravidelne prispievať

Bývalí politickí väzni budú od budúceho roka dostávať k pravidelnému dôchodku príspevok 60 korún za každý mesiac, ktorý počas komunizmu strávili vo väzení. Na návrh predsedu poslaneckého klubu SNS Rafaela Rafaja to dnes schválil parlament. Predošlé jednorazové finančné odškodnenia politických väzňov bolo totiž podľa nich nedostatočné.

Podľa poslancov bolo potrebné prijať zákon na zmiernenie krívd, ktoré komunistický režim spôsobil politickým väzňom a ich rodinám aj preto, že počas totality boli diskriminovaní na trhu práce. So zákonom súhlasili poslanci koalície i opozície. Za predložený návrh hlasovalo 129 zo 130 prítomných poslancov. Podobná norma platí od roku 2004 aj v Českej republike.

Ak zákon podpíše aj prezident, nárok na pravidelné príplatky k dôchodkom bude mať každý politický väzeň, ktorý strávil v komunistických žalároch najmenej tri mesiace a bol súdne rehabilitovaný. Rafaj odhadoval, že odškodné sa bude týkať asi 2000 ľudí.

Človek, ktorého režim neoprávnene väznil napríklad jeden rok, si podľa prijatého zákona každý mesiac prilepší o 720 korún. Časť sumy budú dostávať aj príbuzní už nežijúcich politických väzňov. Výška príplatku k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku, vdovskému výsluhovému a vdoveckému výsluhovému dôchodku je 60 percent z tejto sumy, výška príplatku k sirotskému a sirotskému výsluhovému dôchodku je 40 percent. Príplatok by sa mal vyplácať mesačne, spolu s dôchodkom v rovnakých výplatných termínoch. O nároku na príplatky a ich výške bude na základe žiadostí rozhodovať Sociálna poisťovňa.
V zákone sa počíta s tým, že poisťovňa použije budúci rok na príplatky zhruba 67 miliónov korún. Táto suma by však mala postupne klesať vzhľadom na vysoký vek bývalých politických väzňov.  Obetiam komunizmu bolo prvý raz priznané odškodné v roku 1990. Federálny parlament im vtedy schválil jednorazové odškodné 3000 korún za každý mesiac strávený vo väzení. Slovenský parlament dal ešte v roku 2002 vyplatiť ľuďom, ktorí boli v komunistickom väzení najmenej rok, odškodné 80.000 korún a za každý ďalší rok vo väzení 6000 korún.

SME, 18.5.2007

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/3303166/sr-bude-byvalym-politickym-vaznom-pravidelne-prispievat.html#ixzz2zLzK1w9n