Symbolické prekrytie billboardu Jobbiku na Slovensku

unnamed (1)

1. apríl, Dunajská Streda - Už v NR SR som vystupoval proti exteritoriálnym účinkom maďarského zákona o občianstve a inicioval prísnejšie protiopatrenia. Preto, keď som sa dozvedel, že na území Slovenskej republiky si robí  ultranacionalistický Jobbik  pred parlamentnými voľbami v Maďarsku kampaň rozhodol som sa spolu s Mládežou SNS pre symbolický protest zakrytia kontroverzného billboardu porušujúceho zákony a suverenity Slovenskej republiky.

Volebným obvodom s verejnou agitáciou a kampaňou sa pre maďarskú stranu Jobbik vo voľbách do maďarského parlamentu (6.apríla) stalo aj suverénne územie Slovenskej republiky. Séria kortešačiek sa začala ešte v novembri minulého roka v Komárne. Jobbiku pomáhala agitovať na Slovensku jeho pobočka  Jobbik Felvidék. Na stretnutí vysokých predstaviteľov strany s obyvateľmi Dunajskej Stredy padli aj iredentistické slová o právach pre Maďarov z „odtrhnutých území“, o vlasti, ktorá sa „nedá rozdrobiť hranicami“, či „my sme tu doma, nás odtiaľ nemôžete vyhnať“. Aj takto na území Slovenska reagoval pohlavár Jobbiku a podpredseda maďarského parlamentu Zoltán Balczó. V jeho sprievode bol aj kandidát strany Jobbik za „volebný obvod felvidék“ Peter Pallér, ktorého billboard prišli národniari prekryť. Kandidát Pallér sa v prospech Jobbiku angažoval  aj organizovaním tzv. slobodnej letnej univerzity mládeže Via Nova, ktorá je mládežníckou organizáciou SMK.

Už vo februári som vyzval politické strany z Maďarska, aby sa zdržali predvolebnej kampane na zvrchovanom území Slovenska. Zároveň som upozornil, že „ak slovenské štátne orgány nie sú schopné účinne eliminovať maďarský zákon o dvojitom občianstve, maďarská strana Jobbik to využije a príde si na južné Slovensko robiť kampaň“.  Tak sa aj stalo. Maďarský exteritoriálny zákon totiž umožňuje slovenským Maďarom nielen voliť, ale aj byť volený v Maďarsku, čo je podľa mňa neprípustné. Preto som kritizoval aj slovenských politikov:  „Ak niektorí nezodpovední politici namiesto vyhlásenie Gábora Vónu  za personu non grata uvažujú o oslabení odvetného slovenského zákona o občianstve konajú aj v prospech  extrémististov z Jobbiku“. Pokiaľ slovenská vláda bude tvrdiť, že vzťahy s Maďarskom sú vynikajúce a bezproblémové a nebude robiť opatrenia na zabezpečenie ochrany SR nemôžeme sa čudovať, ak nám po južnom Slovensku pobehujú maďarskí gardisti.

SNS preto vyzvala na svojej webstránke sympatizantov na monitoring slovenského územia – najmä na juhu krajiny – či sa na ňom nenachádzajú predvolebné billboardy maďarských politických strán. Akcia národniarov a ich mládežníkov sa uskutočnila práve na podnet a informácie od občanov. Symbolické zakrývanie billboardu sa malo pôvodne uskutočniť v obci Dolný Štál. Tam však práve v noci pred ohlásenou akciou inkriminovaný billboard Jobbiku prelepili a tak sme zamierili k ďalšiemu do Dunajskej Stredy. Priebeh protestu bol búrlivý. Na verejnom priestranstve chodníka nám v akte protestu bránil údajný nájomca reklamnej plochy, ktorý komunikoval agresívnym spôsobom a zásadne len v maďarčine. Nič sa na jeho správaní nezmenilo ani po príchode polície, ktorú dotyčný zavolal. Snažil sa zabrániť rozvinutiu bielej plachty, pričom opľuval štátnu zástavu. Okamžite som išiel za policajtmi a oznámil im, že došlo k hanobeniu štátneho symbolu Slovenskej republiky a že podávam oznámenie za trestný čin výtržníctva. Na moju výzvu, aby komunikoval v štátnom jazyku, pretože mu nik nerozumie, odpovedal, že on nie je pes, aby rozprával po slovensky.

Na tlačovom brífingu priamo na mieste som po symbolickom zakrytí billboardu povedal, že došlo k porušeniu viacerých zákonov. ,,Na billboarde vidíme dosah maďarského zákona o dvojakom občianstve, keďže veľkoplošná reklama propaguje slovenského štátneho občana vo voľbách Maďarska. Je to drzosť Jobbiku, ktoré propaguje na území SR svoju vlastnú politiku“.  Súčasný zákon o občianstve SR vylučuje dvojaké občianstvo. Podobné akcie sú podľa mňa potrebné, pretože aj symbolické posolstvá sú rovnaké, ako tie politické. Každý politik by sa mal ozvať, keď mu iný štát berie jeho občanov a narúša pritom našu zvrchovanosť aj dobré susedské vzťahy.