Vystav účet EÚ

Vystav účet EÚ

Krátky test očakávaní. Otestuj sa, s čím súhlasíš a s čím nie:

□ Chceš, aby sa EÚ reformovala?
□ Chceš, aby EÚ bola Európou národov?
□ Chceš, aby únia obmedzila svoju bujnú byrokraciu a náklady na administratívu?
□ Chceš, aby Európsky parlament mal iba jedno sídlo, namiesto dvoch?
□ Chceš, aby sa systémovo vyrovnala cena práce na Západe a Východe?
□ Chceš, aby prestala diskriminácia Slovenska v oblasti poľnohospodárskych dotácií?
□ Chceš, aby skončilo ideologické politikárčenie Bruselu?
□ Chceš, aby sa Európsky parlament mohol rozpustiť, ak niektoré štáty neprijmú nejakú ústavnú zmenu?
□ Chceš, obmedziť koncentráciu moci a vplyv nevolených predstaviteľov únie?
□ Chceš obmedzenie zásahov Európskeho súdu pre ľudské práva do národných kompetencií a demokratizáciu riadenia?
□ Chceš efektívnu správu  EÚ a rovnoprávnu participáciu národných parlamentov pri tvorbe a prijímaní spoločných pravidiel?
□ Chceš, aby bol v orgánoch EÚ väčší podiel pracovníkov zo Slovenska v riadiacich pozíciách?
□ Chceš zladiť sociálne systémy a vyrovnať reálnu životnú úroveň postkomunistických štátov k priemeru  západných štátov únii?
□ Chceš, aby sa zrušili plány na zmenu volebného systému z národných kandidátok na celoeurópske strany do Európskeho parlamentu?
□ Chceš, aby sa dodržiavali všetky medzinárodné a mierové zmluvy po prvej a druhej svetovej vojne, ekonomické pravidlá a sankcionovanie vinníkov?
□ Chceš, aby sa posilnilo právo veta a právomoci členských štátov?
□ Chceš, aby sa udržala politická zvrchovanosť, názorová a kultúrna rozmanitosť  a ekonomická suverenita členských štátov?
□ Chceš eliminovať narastajúci vplyv lobbingu nadnárodných, globalizáciou prepojených korporácií na politiku únie, jej špičky a neproduktívne regulácie?
□ Chceš udržať národnú zvrchovanosť nad prírodnými zdrojmi, lesmi, ornou pôdou a zásobami pitnej vody a odmietaš jej privatizáciu?
□ Chceš, aby sa odstránili neprehľadné politiky v prideľovaní grantov v prospech efektívnosti a najvyššej miery užitočnosti pre národné štáty?
□ Chceš, aby sa sprísnili podmienky na nekontrolované  prisťahovalectvo z tretích štátov?
□ Chceš, aby sa zaviedol inštitút minimálnej priemernej európskej ceny práce (mzdy), tak, aby pracovník na tej istej pozícii v nadnárodnej firme (reťazci, banke, inštitúcii, atď.) zarábal porovnateľnú mzdu, nech firma pôsobí v akejkoľvek krajine únie?
□ Chceš, aby sa zaviedol nový princíp blokovania európskej legislatívy skupinou národných parlamentov proti návrhom poškodzujúcich niektoré štáty na úkor iných s prihliadnutím na menšie štáty?
□ Chceš, aby sa zrušili daňové raje v rámci EÚ?
□ Chceš, aby únia uznávala, ochraňovala a podporovala rodinu, založenú na spolužití muža a ženy?
□ Chceš, aby únia rešpektovala tradičné kresťanské a antické hodnoty?

Ak si odpovedal na väčšinu otázok ÁNO – zdieľaš programové priority a postoje kandidáta na europoslanca za Slovenskú národnú stranu (SNS) Rafaela Rafaja.

 

„AK MI DÁŠ SVOJ HLAS – BUDEM TVOJ HLAS V BRUSELI“

Rafael Rafaj

kandidát na poslanca Európskeho parlamentu, na kandidačnej listine Slovenská národná strana

VYSTAVME  SPOLU  ÚNII  ÚČET.

Zvoľ tých, ktorí  nezradia ani teba, ani Slovensko

V sobotu, 24. mája 2014. V tvojej volebnej miestnosti !