Životopis

BH1A9774

Narodil som sa 19. októbra 1959 v Považskej Bystrici, ale celé detstvo (1959-1975) som prežil v Žiline.  Od malička ma volajú Elo, meno Rafael, ktoré mi vybral otec používam viac oficiálne. Po rodičoch som kresťan-katolík. Na základnej škole (najskôr na Konevovej ulici), od 5.ročníka na Hlinách V. som absolvoval Ľudovú školu umenia, odbor výtvarníctvo a navštevoval viaceré krúžky – nemčina, chémia a fyzika. V mladosti som sa intenzívne venoval astronómii a modelárstvu. V dospelosti som absolvoval viaceré kurzy a semináre jogy a Letnú školu ľudovej kultúry v Zaježovej. Mám troch súrodencov – sestru a dvoch bratov, nik z rodiny nepodniká. Otec zomrel v roku 2006.

 

V Bratislave trvale bývam od roku 1992 (v mestskej časti Rača). Keďže otca Emila komunistický režim odsúdil v roku 1972 za rozvracanie republiky (politický väzeň), vysokú školu som si mohol urobiť až po revolúcii, rovnako tak aj dvaja mladší bratia, preto som sa intenzívne venoval samoštúdiu a ezoterike. V rokoch 1997-2001 som absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor žurnalistika.

 

Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1980-82) som pracoval ako chemik-laborant v podniku Istrochem v Bratislave. Počas revolúcie som sa krátko angažoval vo VPN, od januára 1990 som však začal chodil na mítingy za samostatné Slovensko. V lete 1990 som sa stal členom SNS, ktorú som spoluzakladal v okrese Bratislava III. a na miestnej úrovni v Rači, kde som päť rokov bol predsedom miestnej organizácie a členom Okresnej rady Bratislava III. Vo februári 1995 som začal pracovať na ústredí SNS ako tlačový tajomník a hovorca.

 

V roku 2006 ma zvolili za poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2006-2010 som pôsobil vo funkcii predsedu klubu poslancov za SNS v NR SR a vo výboroch NR SR pre kultúru a médiá a vo výbore pre európske záležitosti. V tomto období ma vyhodnotili ako najaktívnejšieho koaličného poslanca. Predkladal som 21 návrhov zákonov, z toho tri úplne nové normy a inicioval štyri významné Uznesenia (deklarácie) NR SR.

 

V roku 2010 ma voliči opätovne zvolili do NR SR. V 5.volebnom období som zastával nasledovné funkcie: predseda klubu poslancov za SNS v NR SR, podpredseda výboru pre kultúru a médiá. V skrátenom volebnom období som predkladal dva návrhy zákonov, pričom som nevynechal ani jeden rokovací deň parlamentu.

 

Do vedúcej straníckej pozície som sa dostal v 2010, keď ma Snem SNS v Ružomberku zvolil za podpredsedu strany a v októbri 2012 Snem v Žiline za 1. podpredsedu SNS.

 

Pôsobil som aj v komunálnej politike. V rokoch 2006-2010 ako poslanec MZ v Bratislave-Rači, kde som zastával funkciu zástupcu starostu. Podarilo sa mi presadiť výstavbu pamätníka  Andreja Hlinku v Rači, opravu dvoch základných škôl a projekt revitalizácie územia v historickej časti obce.

 

Vo svojom pôvodnom odbore som napísal množstvo článkov, vrátane básní. Riadil som vydávanie informačného periodika SNS Slovenský národ, redigoval jeho prílohy v denníkoch Slovenská republika a Šport. Ako predseda Programovej rady Miestneho zastupiteľstva v Rači som naštartoval pravidelné živé vysielanie obecnej Televízie Rača a pod mojim vedením vychádzal obecný informačný spravodaj Račiansky výber. Od roku 2006 do 2012 som bol členom redakčnej rady Parlamentného kuriéra (na pôde NR SR). V roku 2006 mi vyšla kniha o histórii a politike SNS „ZA NÁROD – politika SNS v rokoch 1990-2005“, v súčasnosti pripravujem na vydanie knihu o slovenskej hymne.

 

Svoj voľný čas venujem štúdiu, vzdelávaniu, poznávaniu a relaxu pri počúvaní dobrej (najmä klasickej a relaxačnej) hudby (vrátane opier), čítaní zaujímavej knihy alebo náročnejších časopisov a aktívnym pobytom v prírode. Preferujem zdravý životný štýl, vegetariánstvo (od svojich 23 rokoch), mojimi záľubami sú filozofia, literatúra, kultúra, história, folklór, joga, ezoterika, lyžovanie, plávanie, turistika a fotografovanie. Mám rád zvieratá, som psíčkar, ale t.č. sa starám aj o mačku. Mojim krédom je: ži a nechaj žiť.